Kommande evenemang

Flera evenemang >

Dagklubbsanmälan Vasasvsvart

Läs mera >

Anmälan till musikskolan Vasasvsvart

Läs mera >

FACEBOOK

Aftonmusik

Läs mera >

Välkommen till Vasa svenska församling! Vasasvsvart

Läs mera >

Sänkning av konfirmandåldern Vasasvsvart

Läs mera >

Tillkännagivanden i Vasa svenska församling Vasasvsvart

Läs mera >

BÖN Vasasvsvart

Läs mera >

Kyrklig tidningstjänst informerar

Kyrkostyrelsen fördelade 200 000 euro i stöd till avtalsorganisationer

Kyrkostyrelsen beslöt att fördela ett stöd på 200 000 euro till de av kyrkans grundavtalsorganisationer som berördes av utrikesministeriets nedskärningar i utvecklingsbiståndsmedlen. Stödet ges till organisationerna i förhållande till hur mycket de deltar i finansieringen av lönekostnader för stiftssekreterare och sakkunniga inom internationellt arbete.

Vägkyrkosommaren 2016 drar igång med motorcykelrundor

Sommaren 2016 håller sammanlagt 265 evangelisk-lutherska och ortodoxa kyrkor sina dörrar öppna i egenskap av vägkyrkor. Församlingarna erbjuder alternativa rastplatser för resenärerna genom att hålla kyrkornas dörrar öppna under hela turistsäsongen.

Biskopsmötet gav rekommendation för vigning av diakoner

Biskopsmötet gav en rekommendation för vigning av diakoner eftersom det finns ett behov av att klargöra och förenhetliga praxisen i de olika stiften. Biskopsmötet beslöt att biskopen i Lappo stift Simo Peura och biskopen i Tammerfors stift Matti Repo representerar biskoparna i kyrkostyrelsens plenum

Nytt stiftsfullmäktige samlas i Borgå – modernare bönespråk på agendan

Borgå stifts stiftsfullmäktige samlas för första gången i sin nya sammansättning torsdagen den 26 maj i Borgå. Stiftsfullmäktiges medlemmar, sju präster och 14 lekmän, valdes i februari för mandatperioden 2016-2020.

Svårt att få kyrkoherdar till skärgårdsförsamlingar

Då ansökningstiden till ett flertal kyrkoherdetjänster gick ut visade det sig att det fortsättningsvis är svårt att få kyrkoherdar till mindre skärgårdsförsamlingar. Av tre åländska skärgårdsförsamlingar fick endast Ålands södra skärgårdsförsamling en sökande.

Fredrik Smulter är kyrkans motionsfadder i maj

Fyrfaldige världsmästaren i bänkpress Fredrik ”Freddi” Smulter är den senaste av kyrkans motionsfaddrar som vill uppmuntra finländarna till en mera rörlig livsstil. Kyrkan har varit en del av hans barndom och ungdom, nu vill han ge något tillbaka.

Ny artikelsamling utmanar kyrkan att diskutera arvet från Luther

Nästa år har det gått 500 år sedan Martin Luther offentliggjorde sina 95 teser om kyrkans reformation. Den tyska munkens teologiska teser startade en process som fick effekter också i Norden. I artikelsamlingen Nåd för nya världar granskas kritiskt det lutherska arvet i en förändrad värld.

Fyra personer prästvigs i Borgå i slutet av maj

Domkapitlet i Borgå stift har godkänt fyra personer för prästvigning. Vigningen sker den 29 maj. Domkapitlet har också beslutat om förordnanden till församlingstjänster och förklarat Tom Bergman behörig för kyrkoherdetjänsten i

Kyrkomötet valde medlemmar till kyrkostyrelsens plenum

Kyrkomötet valde på fredagen medlemmar till kyrkostyrelsens plenum för mandatperioden 1.6.2016–31.5.2020. Kyrkomötet beslöt att höja avgångsåldern för kyrkligt anställda, och att kyrkostyrelsens ska bereda en ändring i valordningens bestämmelser så att församlingsvalet kan flyttas från den andra till den tredje söndagen i november.

Kyrkomötet diskuterade sättet att välja ärkebiskop

Kyrkomötet förde på onsdagen en kort remissdiskussion om kyrkostyrelsens förslag till ändringar i bestämmelserna om sättet på vilket man väljer ärkebiskop. Då tiden för att lämna in ombudsinitiativ gick ut på onsdag hade två nya initiativ lämnats in; ett om kyrkans vigselrätt, ett om kyrkligt anställdas missionskunskap.

Kyrkomötets utskott tillsatta

Kyrkomötets elektorer har valt medlemmar till mötets nio utskott och utskotten valt ordföranden sinsemellan.

"Vi kan inte acceptera hatretorik och rasism"

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen besökte på tisdagen kyrkomötet. I sitt tal till kyrkomötet berörde hon den hatretorik och de motsättningar som ökat i Finland och Europa till följd av ekonomiska utmaningar, den osäkerhet som snabba samhällsförändringar föder och en tilltagande flyktingström.

Kuikka och Leppänen viceordförande för kyrkomötet

Kyrkomötet valde läkaren Seija Kuikka (57) från S:t Michel till första viceordförande för mandatperioden 2016-2020. Till andra viceordförande valdes kommunalrådet Johannes Leppänen (66) från Saarijärvi (Lappo stift). Kyrkomötet valde också elektorer på måndagen.

Vi kan inte skydda den kristna tron genom att stänga gränser

– Den långsamma förändring som pågår när det gäller både den lutherska tron och det att vara finländare har gjort det klart för oss att vi inte kan skydda den kristna tron genom att stänga Europas eller vårt eget lands gränser utan genom att leva ut den tillsammans med andra. Att vara lutheran är inte detsamma som att vara finländare och att vara finländare är inte detsamma som att vara lutheran, påminde ärkebiskop Kari Mäkinen då han öppnade kyrkomötet i Åbo.

Valsättet vid ärkebiskopsval på nya kyrkomötets agenda

Kyrkomötet samlas till sin första session i ny sammansättning den 9-13 maj på Turun kristillinen opisto i Åbo. Kyrkomötets öppningsmässa hålls i Åbo domkyrka måndagen den 9 maj klockan 10. På kyrkomötets agenda finns bland annat frågan om hur ärkebiskopen väljs.

Sundom kapellförsamling

Läs mera >