Kommande evenemang

Flera evenemang >

NYHETER

Visa flera >

Välkommen till Vasa svenska församling! Vasasvsvart

Läs mera >

Tillkännagivanden i Vasa svenska församling Vasasvsvart

Läs mera >

FACEBOOK

Kyrklig tidningstjänst informerar

Kyrkan gör reformationstemat synligt på bokmässan

Under Helsingfors bokmässa den 27-30 oktober kan man i kyrkans montrar bekanta sig med reformationens märkesår. Den 31 oktober 2017 har det gått 500 år sedan Martin Luther gav sina teser offentlighet i Tyskland och satte igång den process som vi idag kallar reformationen.

Femhundra år sedan reformationen uppmärksammas med märkesår

I slutet av oktober 2017 (31.10) har det gått 500 år sedan Martin Luther offentliggjorde sina teser i Tyskland. I teserna kritiserade Luther den dåtida kyrkan och satte igång en händelsekedja som kom att forma det kyrkliga livet, språket och folkbildningen, förvaltningen och lagstiftningen, dvs. reformationen.

Idag ber kyrkorna för fred och klockorna för Aleppo ringer i över 800 kyrkor

Idag på böndagen för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar (24.10) ordnar åtminstone 30 församlingar bönestunder för fred eller andra böndagsevenemang. Dagen sammanfaller med FN-dagen. I år ljuder också kyrkklockorna för Aleppo för sista gången klockan 17 på böndagen.

Ansvarsveckan uppmanar till humanare asylpolitik

Ekumeniska ansvarsveckan 23-30.10 lyfter upp varje människas rätt att leva i trygghet. I Helsingfors ordnar de södra församlingarna en kafékaravan där flyktingar och invandrare delar sina livsberättelser.

Kvevlax behöver ny kyrkoherde

Borgå stift fick en ny präst. Nya ordföranden för de kyrkliga samfälligheternas gemensamma kyrkoråd.

Kyrkans framtidskommitté: Kyrkan behöver genomgå betydande förändringar

Kyrkan är inte i kris när det gäller organisation, förvaltning och ekonomi, konstaterar Kyrkans framtidskommitté i sitt nyligen publicerade betänkande. Kyrkans verksamhet är mångsidig och når fortsättningsvis breda människomassor. Trots detta behöver kyrkan genomgå betydande förändringar för att kunna svara mot framtidens utmaningar.

Kyrkostyrelsens plenum godkände utredning om äktenskapslagens följder för kyrkan

Kyrkostyrelsens plenum godkände på sitt möte 18.10.2016 en juridisk utredning om vilka följder ändringen i äktenskapslagen i mars 2017 har för kyrkan. Utredningen sändes till kyrkomötet som samlas i november.

Luthersk biskop från USA besöker Finland – modern migration på agendan

Biskopen i Kaliforniens stift i USA:s lutherska kyrka (ECLA) Guy Erwin besöker Finland 11-19.10.2016 inbjuden av ärkebiskop Kari Mäkinen. Under besöket diskuterar man bland annat kyrkornas samarbete i Silicon Valley och på andra orter i Kalifornien där det bor tiotusentals finländare, den nya tidens migranter.

Klockringning för offren i Aleppo – över 160 kyrkor är med

En stor del av församlingar runtom i Finland ringer i kyrkklockorna för offren för bombningarna i Aleppo. I detta nu ringer klockorna i 160 kyrkor.

Biskopsmötet vill underlätta ekumenik i församlingarna

Biskoparna vill främja ekumeniken på lokalnivå genom att underlätta för andra kyrkors präster att predika i lutherska gudstjänster och öka gästfriheten vid nattvardsbordet.

Att avlägsna religiositet ur barns liv är inte religionsfrihet

Barnets rätt att välja sin åskådning förverkligas först när barnet har getts tillfälle att bli medveten om livsåskådningar

Nu går det lättare och snabbare att bli medlem i kyrkan

Kyrkan har förnyat webbtjänsten Bli medlem i kyrkan. Tjänsten erbjuder ett enklare sätt att ansöka om inträde i kyrkan. I den förnyade tjänsten kan användaren identifiera sig med hjälp av bankkoder och då hämtas största delen av uppgifterna om den som vill bli medlem från befolkningsdatasystemet

Biskop Björn Vikström: Kyrkan behöver våga gå i dialog om viktiga frågor

På onsdag morgon gav biskop Björn Vikström en beskrivning av läge och tendenser i Borgå stift för de präster som samlats till stiftets synodalmöte i Åbo. I sin översikt lyfte biskopen fram utmaningar i form av sjunkande antal dop, konfirmationer, vigslar och gudstjänstdeltagare men också till exempel ett aktuellt behov av att rekrytera präster. Samtidigt visade han också möjligheter att utveckla församlingsarbetet i stiftet och kyrkan.

Stiftets präster oroliga över hur asylsökande bemöts

Borgå stifts präster är som bäst samlade till synodalmöte i Åbo och har tillsammans uttryckt sin oro över det bemötande asylsökande och papperslösa får av myndigheterna i Finland. De poängterar att oavsett ursprung och bakgrund ska alla bemötas respektfullt och människovärdigt.

Användarenkät

Läs mera >

FRIVILLIGARBETE.FI

Läs mera >

BÖN Vasasvsvart

Läs mera >